Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα 15/11/2011

Το Δ.Σ. της ''ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ'', σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2011 αποφάσισε να εξετάσει τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του και που αφορούν την διαδικασία της προκήρυξης του διαγωνισμού και την διεξαγωγή του με θέμα «νέο λογότυπο της Ε.Ε.Ε.», σε συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 20 Νοεμβρίου 2011 όπου και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα ύστερα από διεξοδική έρευνα, αλλά και την τελική απόφασή του.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση, τους διαγωνιζόμενους και τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                      Η Γεν.Γραμματέας

Ελένη Κονοφάου              Μαρία Γραμματικού

Επτάνησα - Ιόνιο - Ionian islands !

Καλώς όρισες Επτανήσιε!

«Σαν πεθάνω εδώ θάρθω με τα μύρια φαντάσματα, άϋπνα μέσα σε άϋλα γνέφια ή σε ασημοβολής μαϊκά συντέφια τάγια της νύχτας να χαρώ μυστήρια Να ιδώ των ξωτικών τα πανηγύρια, των τελωνιών τα θεότρελλα κέφια, του νεραϊδοχορού ν’ακούσω ντέφια και Σειρήνων τραγούδια ή μαρτύρια. Κι άμα στ’αστερινά τους χρυσαμάξια οι άγγελοι φύγουν και ο ήλιος φέξη πίσω ύμνο στην τετραγάλανη μονάξια, πουλί τ’αγριου γιαλού, θα κελαϊδήσω. Τεχνίτρα η πικροθάλασσα παράξια της λαλησιάς μου θα βαστάη το ίσο» Λ. Μαβίλης

Η Μουσική μας!

Οι επισκέπτες μας